Klub Realnog AikidoA ZMAJEVI

Program polaganja za odrasle

 

ŽUTI  POJAS

  • Odbrana od hvata za istu ruku - (prva forma) poluga na zglobu šake sa fiksacijom na grudima

  • Odbrana od hvata za istu ruku - poluga na zglobu šake i laktu, prolazak spolja

  • Odbrana od hvata za suprotnu ruku - poluga na zglobu šake i laktu

  • Odbrana od hvata za istu ruku - poluga na vratu i bacanje

  • Odbrana od hvata za istu ruku - poluga na zglobu šake (izvrtanje)

  • Odbrana od hvata za rame, rever ili grudi - poluga na zglobu šake sa fiksacijom na grudima

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - propuštanje spolja ili ulazak unutra

  • Odbrana od kružnog udarca rukom sa strane u glavu - presretanje i fiksacija na ramenu, poluga na zglobu šake

  • Odbrana od hvata otpozadi jednom rukom za okovratnik - poluga na zglobu ili laktu

  • Odbrana od obuhvata oko struka otpozadi - hvat za nogu i rušenje sa kontrolom

NARANDŽASTI  POJAS

  • Odbrana od hvata za suprotnu ruku - poluga na zglobu šake i laktu 

  • Odbrana od hvata za istu ruku - poluga na zglobu  šake (fiksacija hvata na zglobu šake)

  • Odbrana od hvata sa dve za dve  ruke - poluga na zglobu šake  i laktu (prolaz spolja)

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - presretanje i poluga na zglobu šake

  • Odbrana od kružnog udaraca nogom - poluga na peti (Ahilova tetiva)

  • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - izvrtanje šake i poluga na malom prstu (provlakom ispod ruke )

  • Odbrana od hvata sa dve za dve ruke - poluga na zglobu šake pod pazuhom

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - poluga na vratu i bacanje

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - poluga na zglobu šake prethvatom sa obe ruke

  • Odbrana od uboda nožem odozdo (blok, uvrtanje šake i fiksacija)

  • Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi - poluga na zglobu  šake

ZELENI  POJAS

  • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - poluga na zlobu šake i laktu (ulazak unutra i savijanje šake prolaskom spolja)

  • Odbrana od udarca pesnicom u stomak - poluga na vratu i bacanje

  • Odbrana od hvata za rever - provlak glavom i poluga na zglobu šake i laktu

  • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - ulazak unutra izvlačenjem ruke i poluga na laktu

  • Odbrana od hvata za istu ruku - propuštanje spolja sa provlakom ispod ruke i poluga na malom prstu

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - propuštanje spolja sa provlakom ispod ruke i poluga na malom prstu

  • Odbrana od udarca nogom u stomak - presretanje spolja, bacanje i kontrola

  • Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo - poluga na zglobu šake (propuštanje spolja i prehvat rukama)

  • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - ulazak unutra telom, hvat nadlaktom ruke i bacanje šamarom

  •  Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik - okret spolja i poluga na vratu

  •  Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi - provlak i poluga na malom prstu

PLAVI  POJAS

  • Odbrana od uboda nožem odozgo - propuštanje udarca spolja nadole provlakom ispod ruke i poluga na zglobu šake (pritisak dlanom na prste)

  • Odbrana od uboda nožem u stomak pravo -  propuštanje spolja i poluga na laktu

  • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - propuštanje protivnika spolja, poluga na vratu pothvatom i bacanje povlačenjem glave nadole

  • Odbrana od hvata za rame i udarca odozgo u glavu - poluga na vratu i bacanje

  • Odbrana od kružnog udarca nogom - ulazak unutra, provlačenje ispod noge i rušenje, fiksacija

  • Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi - provlak i poluga na vratu

  • Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi - provlak i povlačenje ruke ispod pazuha

  • Odbrana od udarca pesnicom u stomak pravo - propuštanje spolja i rušenje šamarom ili udarcem

  • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - blok, presretanje nadhvatom lakta, povlačenje odozgo i poluga na zglobu šake

  • Odbrana od kružnog udarca u glavu - ulazak unutra, prebacivanje ruke preko glave sa polugom  na palcu, zglobu, šaci, laktu

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu spreda - predsretanje, postavljanje ramena ispod pazuha i rušenje protivnika okretanjem  njegove glave

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - okret spolja i postavljanje pod pazuh, udarac rukom u bradu i poluga na laktu

  • Odbrana od udarca odozgo u glavu - direktan ulazak unutra i rušenje protivnika okretanjem unazad

BRAON POJAS

  • Odbrana od hvata otpozadi za okovratnik - ulazak unutra, hvat nadlaktom i šamar sa rušenjem

  • Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku - dve varijante: 1. prebacivanjem ruke koja drži ruku  2. provlakom ispod ruke koja drži vrat

  • Odbrana od hvata sa dve za dve ruke otpozadi - provlak, ukrštanje ruku, poluga

  • Odbrana od udarca rukom (pesnicom) u glavu - propuštanje spolja, poluga na vratu

  • Odbrana od udarca rukom (pesnicom) u glavu - propuštanje spolja, poluga izvrtanjem na ruci

  • Odbrana od obuhvata otpozadi oko vrata i hvat za ruku - provlak, gušenje reverom kimona  i kontrola

  • Odbrana od kružnog napada nožem - direktna blokada sa uvrtanjem ruke

  • Odbrana od uboda nožem odozdo sa strane - poluga torzijom na laktu i zglobu šake

  • Odbrana od hvata za rever i noža na grlu - propuštanje spolja, poluga na ruci ekstenzijom

  • Odbrana od direktnog  uboda u stomak - propuštanje spolja, poluga na zglobu šake i okret sa potpunim izvrtanjem šake

  • Odbrana od kružnog udarca u glavu - direktan ulazak, blok sa povlačenjem lakta odozdo (pothvatom i hvatom za šaku)

  • Odbrana od pištolja - napad spreda (2 forme)

  • Odbrana od pištolja - napad otpozadi (2 forme, spolja i unutra)

CRNI POJAS

 • Sve  vrste  kretanja, sve vrste  padova i leteći padovi

 • Poznavanje metodike treninga realnog aikidoa (potrebno najmanje godinu  dana asistiranja na treninzima)

 • Poznavanje teorije realnog  aikidoa

 • Poznavanje fizičke  pripreme u  realnom  aikidou

Tehnike realnog  aikidoa :

  • Odbrana od  karate udaraca

  • Odbrana od istovremenog napada dva ili više napadača koji napadaju različitim hvatovima

  • Odbrana od dva napadača na sve vrste  napada

  • Odbrana od napada nožem - jedan napadač

  • Odbrana od napada nožem - više  napadača

  • Odbrana od  napada palicom

  • Odbrana od napada pištoljem

  • Slobodan  prikaz raznih kombinacija tehnika