Klub Realnog AikidoA ZMAJEVI

"Kroz igru do majstorstva" program za decu od 5 do 12 godina

 

ŽUTI  POJAS

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.
Padovi: pad nazad.
Poznavanje principa oslobađanja od raznih hvatova.

Tehnike:

 • Odbrana od hvata za kosu spreda - povlačenje unazad i poluga na zglobu šake

 • Odbrana od hvata za okovratnik, jednom rukom odpozadi - provlačenje ispod ruke unazad i poluga na zglobu šake

 • Odbrana od hvata sa strane odpozadi (džeparenje)

 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - iskorak u stranu i provlačenje ispod ruke

 • Odbrana od hvata za ruku (rukovanje) - provlačenje i pritisak - sečenje rukom nadole

 • Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku - izvrtanje i povlačenje protivnika u krug, spolja

 • Odbrana od hvata za grudi - povlačenje unazad i poluga na zglobu šake.

NARANDŽASTI  POJAS

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.
Padovi: pad nazad, kolut napred - pad napred.

Tehnike:

 • Odbrana od hvata za ruku (hvat desnom rukom za levu ruku) - iskorak u stranu i poluga na zglobu šake - druga forma

 • Odbrana od hvata za ruku (rukovanje, desnom rukom za desnu ruku) - okretanje tela, ringišpil

 • Odbrana od obuhvata oko struka - oslobađanje hvatom za prste

 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - iskorak u stranu i poluga na zglobu šake - druga forma

 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - izvrtanje na gore sa fiksacijom na grudima i rušenje

 • Odbrana od udarca u glavu odozgo - ukrštanje ruku, prva forma.

ZELENI POJAS

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje.
Padovi: pad nazad, pad napred.

Tehnike:

 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda, provlačenjem ispod desne ruke - druga forma

 • Odbrana od kružnog udarca u glavu (šamar)

 • Odbrana od udarca odozdo u stomak - povlačenje noge unazad i blokada ruke ukrštenim rukama - poluga

 • Odbrana od hvata za oba ramena odpozadi - povlačenje noge unazad i provlačenje glave između ruku

 • Odbrana od pozdravljanja - provlačenje i sečenje nadole - poluga na zglobu, izvrtanjem

 • Odbrana od obuhvata rukom oko vrata kragna - hvat za kosu i povlačenje

 • Odbrana od udarca ispruženom rukom u glavu - hvat spolja sa dve ruke i povlačenje u krug - prva forma

 • IZBEGAVANJE napada jednog napadača

PLAVI POJAS

Kretanja: okret na stopalima, okret oko prednje noge, korak okret, klizeće kretanje, korak okret i okret na petama.
Padovi: pad napred, pad nazad, pad nazad sa ustajanjem, vezani pad napred-pad nazad.
Tehnike:

 • Odbrana od udarca rukom u glavu odozgo - iskorak u stranu i zaustavljanje udarca ukrštenim šakama - kontrola na zglobu šake
 • Odbrana od obuhvata oko struka odpozadi - izvlačenje jedne noge i kontrola
 • Odbrana od hvata za grudi spreda - provlačenje glave i tela ispod jedne ruke
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke odpozadi - prebacivanje jedne ruke i poluga na zglobu šake izvrtanjem - treća forma
 • Odbrana od hvata sa dve ruke za dve ruke spreda - izvrtanje ruku sa polugom i rušenje napadača hvatom za kosu
 • Odbrana od kružnog udarca rukom u glavu - propuštanje okretom na unutrašnju stranu i rušenje
 • Odbrana od kružnog udarca nogom sa strane - propuštanje korakom i okretom - poluga na peti
 • IZBEGAVANJE napada dvojice napadača.

BRAON POJAS

Dobro znanje svih kretanja.
Pravilan rad svih padova.

Tehnike:

 • Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi - okretanje spolja - rušenje i kontrola

 • Odbrana od hvata za okovratnik odpozadi - okretanje unutra sa šamarom

 • Odbrana od hvata za ruku i kragnu - prebacivanje ruke i poluga na zglobu

 • Odbrana od hvata desnom rukom za levu ruku - ulazak unutra , hvat napadačeve ruke i brzo okretanje - druga forma

 • Odbrana od hvata desnom rukom za desnu ruku - korak okret spolja i povlačenje napadača za sobom - prva forma

 • Odbrana od hvata jednom rukom za okovratnik odpozadi - brzo provlačenje ispod ruke i poluga na laktu

 • IZBEGAVANJE napada više napadača.

DEČIJI CRNI POJAS

Izuzetno talentovani učenici ovog uzrasta imaju mogućnost da se pripremaju za dečiji crni pojas. Tokom dužeg vremenskog perioda, u dogovoru sa trenerom, pripremaju delove propisanog programa i polažu  pred komisijom SISTEM SAMOODBRANE REALNI AIKIDO 2015. 

Program obuhvata:

 • Prikaz svih vrsta kretanja (pravilan stav, odsečno pravilno kretanje)

 • Pravilan rad svih vrsta padova

 • Principi oslobađanja od raznih vrsta hvatova

 • Besprekorno izvođenje najmanje po 5 tehnika odbrane od:

 • raznih vrsta hvatova spreda

 • raznih vrsta hvatova odpozadi

 • udaraca rukom u glavu odozgo

 • udaraca rukom u glavu sa strane

 • nožnih udaraca

 • karate udaraca

 • napada nožem

 • IZBEGAVANJE napada  dva i više napadača.